2622028376 Καραϊσκάκη 22, Αμαλιάδα, Ηλείας alex.manolopulos@gmail.com

Αλέξανδρος Μανωλόπουλος & συνεργάτες
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ 

Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται η τοπογραφική αποτύπωση:

 

Το γραφείο μας "Αλέξανδρος Μανωλόπουλος & συνεργάτες",    αναλαμβάνει την αποτύπωση παντός είδους εκτάσεων εντός και εκτός σχεδίου για χρήσεις ιδιωτική, συμβολαιογραφική, δικαστική, για εγκρίσεις δασαρχείου και για οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία. Επίσης αναλαμβάνουμε χαράξεις κατασκευών επί εδάφους, οριοθετήσεις ιδιοκτησιών κτλ.

Όλες μας οι αποτυπώσεις των εκτάσεων αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικά μέσα αφού δημιουργηθεί ψηφιακό μοντέλο του εδάφους ώστε ο ιδιοκτήτης σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, όσα χρόνια και αν περάσουν να έχει πρόσβαση με ένα απλό τηλεφώνημα σε αντίγραφα σχεδίων. Η σχεδίαση με συντεταγμένες έχει επίσης και το μεγάλο πλεονέκτημα της επακριβούς εύρεσης των ορίων της μετρηθείσας έκτασης οποιαδήποτε χρονική στιγμή, έστω και αν έχει καταστραφεί ολοσχερώς ή χαθεί ή οριοθέτησή της.