2622028376 Καραϊσκάκη 22, Αμαλιάδα, Ηλείας alex.manolopulos@gmail.com

 

1. Μελέτες Δημοσίων Έργων

Δραστηριοποιούμαστε στο χώρο της μελέτης δημοσίων έργων έχοντας λάβει τιμητική μνεία για την προσφορά της με καινοτόμα αναπτυξιακά έργα

Το επιτελείο των επιστημόνων μας μελετά λύσεις για δημόσιους χώρους με γνώμονα την χρηστικότητα και τον σεβασμό προς τον πολίτη. Στο σχεδιαστικό μας έργο, θεωρούμε απαραίτητη την πράσινη ανάπτυξη και προτείνουμε έργα φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης χρησιμοποιούμε στο έπακρο ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μειώνοντας έτσι το κόστος λειτουργίας και προάγουμε μία συλλογική συνείδηση προστασίας του τοπικού περιβάλλοντος.

 


 

2.    Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
από 40% - 75% ανάλογα με την περιοχή υλοποίησης της επένδυσης και προσαυξάνονται κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες (και έως το 75%) στις περιπτώσεις που δικαιούχοι των επενδύσεων είναι νέοι γεωργοί ή ομάδες παραγωγών.


ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Νέοι Αγρότες
Κλάδος Μεταποίησης
Κλάδος Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας
Σχεδιασμό Βελτίωσης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
 


Προκήρυξη του Αναπτυξιακού Νόμου,
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
Από 35% (μεγάλες επιχειρήσεις) έως 55% (μικρές επιχειρήσεις)

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Σχεδόν όλων των νομικών μορφών επιχειρήσεων, υφισταμένων ή υπό σύσταση, ανεξαρτήτου μεγέθους και ηλικίας για την Δημιουργία νέας μονάδας, επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας, διαφοροποίησης παραγωγής μιας μονάδας, θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας, απόκτηση του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού από επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει από τον δικαιούχο.


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
-    50.000€ για τις ΚΟΙΝΣΕΠ ,
-    100.000€ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,
-    150.000€ για μικρές επιχειρήσεις,
-    250.000€ για μεσαίες επιχειρήσεις και για cluster,
-    500.000€ για μεγάλες επιχειρήσεις

 

Αναβάθμιση Πολύ Μικρών & Μικρών Υφιστάμενων Επιχειρήσεων με την Ανάπτυξη των Ικανοτήτων τους στις Νέες Αγορές

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
40% + 10% (με αύξηση προσωπικού) / (καταβάλλεται σε 3 δόσεις)

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
-    Υφιστάμενες επιχειρήσεις, Α.Ε, Ε.Π.Ε, Ε.Ε.,Ο.Ε, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιρισμοί. & Κοιν.Σ.Επ
Εξαιρούνται: Οι επιχειρήσεις franchising & αστικές μη κερδοσκοπικές οι οποίες έχουν τουλάχιστον δύο κλεισμένες χρήσεις (2015).
-    Νέες επιχειρήσεις που είχε συσταθεί μέχρι 31/12/2015 αλλά δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
-    Από 15.000 έως 200.000€

 

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
100% (καταβάλλεται σε 3 δόσεις)

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
-    Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την υποβολή της πρότασης.
-    Φυσικά πρόσωπα οι οποίοι ασκούν κατά αποκλειστικότητα επιχειρηματική δραστηριότητα πριν από την προδημοσίευση του προγράμματος
-    Συνεργασία των παραπάνω δικαιούχων από την ίδια ή και από τις δύο ανωτέρω κατηγορίες για την έναρξη εταιρίας με ίδια ή συμπληρωματική δραστηριότητα.
Εξαιρούνται: Τα φυσικά πρόσωπα με ακαθάριστα έσοδα (2015) από εμπορική δραστηριότητα άνω του 25% των συνολικών τους εσόδων.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
-    Από 15.000 έως 60.000€


Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική Αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
40% + 10% (με αύξηση προσωπικού) / (καταβάλλεται σε 3 δόσεις)
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
-    Υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις (2015).
-    Νέες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
-    Από 15.000 έως 150.000€


 

3.    Έκδοση Αδειών Δόμησης

•    Πότε απαιτείται;
Άδεια Δόμησης απαιτείται για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης - κατασκευής.

•    Διαδικασία
1.    Σκιαγράφηση και Ανάλυση των Αναγκών σας.
2.    Προσκόμιση Δικαιολογητικών από τον ιδιοκτήτη.
3.    Μελέτη Εναλλακτικών Αρχιτεκτονικών προτάσεων.
4.    Έκδοση της Άδειας Δόμησης.
5.    Παράδοση του πλήρη φακέλου.

•    Προσφερόμενες Υπηρεσίες
Το γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση αδειών δόμησης, που αφορούν:

•    Παντός τύπου τουριστικές μονάδες
•    Ειδικών κτηρίων
•    Μονοκατοικιών - Πολυκατοικιών
•    Προσθήκες καθ’ ύψος ή κατ΄επέκτασης
•    Αλλαγής χρήσης
•    Εσωτερικές διαρρυθμίσεις
•    Κατεδαφίσεις
•    Περιφράξεις
•    Επισκευή κτηρίων
•    Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

Επίσης:

Προσφέρουμε Λύσεις με το "Κλειδί στο Χέρι".
Εποπτεία και καθοδήγηση Έμπειρων Συνεργατών κατά την Ανέγερση.
Μελέτη και Τήρηση Χρονοδιαγράμματος.
Νομική και Ασφαλιστική Κάλυψη.
Παραλαβή μελετών σε έντυπη και ψηφιακή μορφή.

 


 

4.    Κατασκευές με το κλειδί στο χέρι

Για ποιους λόγους να επιλέξτε εμάς:

Έχουμε 50 χρόνια προσφοράς και συνεχούς ενημέρωσης
Σας παρέχουμε τις καλύτερες αρχιτεκτονικές λύσεις
Σας παρέχουμε τεχνογνωσία, εμπειρία, διαφάνεια, ειλικρίνεια
Σας παρέχουμε την καλύτερη ποιότητα υλικών
Σας παρέχουμε εγγύηση καλής εκτέλεσης
Σας παρέχουμε καταρτισμένο εργατικό δυναμικό
Σας παρέχουμε χρονοδιάγραμμα κατασκευής
Σας παρέχουμε αναλυτικό τρόπο κατασκευής
Σας παρέχουμε ευελιξία

 

Διαδικασία

1.    Σκιαγράφηση και ανάλυση των αναγκών σας.
2.    Μελέτη εναλλακτικών αρχιτεκτονικών προτάσεων.
3.    Έκδοση της άδειας δόμησης.
4.    Έγγραφη αναλυτική περιγραφή κατασκευής
5.    Συγγραφή υποχρεώσεων
6.    Έναρξη εργασιών
7.    Παραλαβή του έργου σε ειδικό έντυπο

 

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

Επίβλεψη μηχανικού της εταιρείας μας
Άριστα καταρτισμένους συνεργάτες και υπεργολάβους, επιλογής της εταιρείας μας
Δυνατότητα επιλογής υλικών από τους προμηθευτές μας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου.
Ημερολόγιο έργου.
Λήψη φωτογραφιών σε κάθε στάδιο του έργου.
Διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων ενεργειών προς ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ, Φυσικό αέριο, ΙΚΑ καθώς και σε δημόσιες υπηρεσίες όπως Δήμος, Πολεοδομία, Αστυνομία, Τροχαία κ.α. για την εξυπηρέτηση του έργου.
Με το πέρας των εργασιών παραλαμβάνετε σε ψηφιακό μέσω όλο το ιστορικό του έργου.

 


 

5.     Τακτοποίηση Αυθαιρέτων
Πότε απαιτείται;

 

Για κάθε κατασκευή η οποία έχει ανεγερθεί χωρίς οικοδομική άδεια έως τις 28.07.2011.

Διαδικασία
1.    Αίτηση ιδιοκτήτη
2.    Δύο Υπεύθυνες δηλώσεις ιδιοκτήτη Ν.1599/86
3.    Συμφωνητικό αμοιβής μηχανικού
4.    Προσκόμιση δικαιολογητικών από τον ιδιοκτήτη

•    Τελευταία δήλωση του εντύπου Ε9
•    Οικοδομική άδεια (εάν υπάρχει)
•    Αρχιτεκτονικά σχέδια (εάν υπάρχουν)
•    Εγκρίσεις δασαρχείου ή αρχαιολογίας (εάν υπάρχουν)

5.    Καταγραφή των αυθαιρεσιών
6.    Υποβολή στο ηλεκτρονικό σύστημα και έκδοση παραβόλου
7.    Πληρωμή του παραβόλου
8.    Επανυποβολή στο ηλεκτρονικό σύστημα και έκδοση υπόλοιπου  προστίμου σε δόσεις ή εφάπαξ
9.    Πληρωμή του αντίστοιχου προστίμου
10.    Ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών
11.    Πληρωμή αμοιβής μηχανικού
12.    Υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών στο σύστημα
13.    Οριστική υποβολή

 

Διευκρίνηση: Με τον νέο νόμο έχετε την δυνατότητα συμψηφισμού έως 50% του προστίμου (μη συμπεριλαμβανομένου του παραβόλου), με την προϋπόθεση αναβάθμισης κατά μία τουλάχιστον ενεργειακής κατηγορίας.

 

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

ΔΩΡΕΑΝ αυτοψία για εκτίμηση του ύψους του προστίμου.
Εξειδικευμένους και έμπειρους μηχανικούς
Παρακολούθηση και ενημέρωση των εργασιών.
Παραλαβή εργασιών σε έντυπη και ψηφιακή μορφή.

 


 

6.     Βεβαίωση Μηχανικού
Πότε απαιτείται;

Σχεδόν για κάθε συμβολαιογραφική πράξη.


Διαδικασία
1.    Αυτοψία του ακινήτου
2.    Προσκόμιση δικαιολογητικών από τον ιδιοκτήτη

α. Οικοδομική άδεια
β. Τοπογραφικό διάγραμμα
γ. Διάγραμμα κάλυψης
δ. Κάτοψη
ε. Συμβόλαια ακινήτου
ζ. Υπεύθυνη Δήλωση ιδιοκτήτηη. Αν έχει γίνει τακτοποίηση χρειάζονται τα χαρτιά της τακτοποίησης

3.    Υποβολή στο ηλεκτρονικό σύστημα
4.    Εκτύπωση και υπογραφή της Βεβαίωσης

Διευκρίνηση: Η βεβαίωση έχουν ισχύ δύο (2) μηνών, βάσει νόμου.


Προσφερόμενες Υπηρεσίες
Αναλαμβάνουμε την έκδοση της βεβαίωσης εντός 24 ωρών από την στιγμή που θα έχουμε στη διάθεσή μας τα ανωτέρω απλά αντίγραφα των δικαιολογητικών.
Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης δεν έχει τα δικαιολογητικά α, β, γ και δ, η εταιρεία μας μπορεί να αναλάβει τη συλλογή τους, από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο με επιπλέον χρέωση 50,00€

 


 

7.    Ενίσχυση σεισμοπλήκτων κτηρίων

Πότε απαιτείται;
Στις περιπτώσεις που υπάρχουν βλάβες ή και καθιζήσεις στο σκελετό ή στην φέρουσα τοιχοποιία του κτηρίου ή της κατασκευής

Διαδικασία
1.    Αυτοψία και καταγραφή ζημιών από εξειδικευμένο μηχανικό
2.    Μελέτη επέμβασης
3.    Έκδοση αδείας
4.    Υλοποίηση εργασιών
5.    Παράδοση του έργου

Προσφερόμενες Υπηρεσίες
Η ΑκΜ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ κ ΣΙΑ ΟΕ έχει την απαιτούμενη γνώση και πείρα για να επισκευάσει ή να ενισχύσει το ακίνητό σας με τις εξής επεμβάσεις:

•    Αρμολογήμα Προσόψεων
•    Ανθρακονήματα
•    Ρητινενέσεις - Τσιμεντενέσεις
•    Gunite (Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα)
•    Χαλύβδινα Ελάσματα
•    Χαλύβδινη Ενίσχυση Κτηρίου


Επίσης παρέχουμε:
Εξειδικευμένο και έμπειρο εργατικό δυναμικό
Χρήση εξειδικευμένων υλικών
Οργάνωση και επίβλεψη εργασιών.
Ημερολόγιο έργου.
Λήψη φωτογραφιών σε κάθε στάδιο του έργου.
Παραλαβή εργασιών σε έντυπη και ψηφιακή μορφή.

 8.    Τοπογραφικές Αποτυπώσεις
Πότε απαιτείται;

Αγοραπωλησίες Οικοπέδων – Αγροτεμαχίων, Μεταβιβάσεις Ακινήτων, Γονικές Παροχές, άλλες συμβολαιογραφικές Πράξεις, Αποδοχές κληρονομιάς
Σύσταση Πίνακα Κάθετης και οριζόντιας Ιδιοκτησίας
Ρύθμιση Αυθαιρέτων
Για την έκδοση οικοδομικών αδειών
Σύνταξη Τεχνικών Εκθέσεων
Πράξεις Χαρακτηρισμού
Πράξη Αναλογισμού
Διορθωτική Πράξη Εφαρμογής
Κατάτμηση – Χωρισμός μεγάλων αγροτεμαχίων
Καθαρισμό γραμμών Αιγιαλού & Παραλίας
Καθαρισμό οριογραμμής ρεμάτων
Περιβαλλοντικές Αδειοδοτήσεις
Παρακολούθηση χώρων Υγειονομικής Ταφής και Απόθεσης Απορριμμάτων
Δίκτυα Οπτικής Ίνας
Μελέτες Οδοποιίας

 

Διαδικασία
1.    Προσκόμιση τίτλων ιδιοκτησίας
2.    Δήλωση ανάθεσης μηχανικού
3.    Συμφωνητικό αμοιβής μηχανικού
4.    Αυτοψία και επιμέτρηση του ακινήτου
5.    Επεξεργασία και σύνταξη τοπογραφικού
6.    Παράδοση τοπογραφικού.

 

Προσφερόμενες Υπηρεσίες
Έμπειρο επιστημονικό προσωπικό
Όργανα τελευταίας τεχνολογίας
Παράδοση σε έντυπη και ψηφιακή μορφή.

 9.    Αρχιτεκτονική Βελτίωση Κτηρίων (ημιτελές)
Πότε απαιτείται;

Διαδικασία

Προσφερόμενες Υπηρεσίες
Σχεδιαστική πρόταση σε 3D με την χρήση φωτορεαλισμού
Αναλυτικό προϋπολογισμό και τεχνική περιγραφή εργασιών.
Έκδοση άδειας δόμησης όπου απαιτείται.
Κατασκευή βάσει του χρονοδιαγράμματος από συνεργεία πιστοποιημένων υπεργολάβων.
Χρησιμοποιούμε πιστοποιημένα υλικά από αξιόπιστες συνεργάτες και εταιρείες.
Καθημερινή επιστασία επί τόπου του έργου από έμπειρο μηχανικό της εταιρείας.
Λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας και υγείας και τήρηση ημερολόγιου έργου
Υποβολή καταστάσεων εργατοτεχνικού προσωπικού (Α.Π.Δ) και πληρωμή αυτών.
Διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων ενεργειών που απαιτούνται στις εταιρείες κοινής ωφέλειας και δημοσίου για την ολοκλήρωση και την λειτουργία του έργου.

 


 

10.    Διακόσμηση – Ανακαίνιση (ημιτελές)

Η ΑκΜ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ κ ΣΙΑ ΟΕ, με πολυετή πείρα, τη σωστή ενημέρωση και την άρτια τεχνογνωσία, που έχει αποκτήσει στο χώρο των μελετών και των κατασκευών δραστηριοποιείται και στη Διακόσμηση ή ανακαίνιση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Αναλαμβάνουμε την μελέτη, ανακατασκευή και επίβλεψη:

•    Ξενοδοχειακών μονάδων
•    Εμπορικών - επαγγελματικών χώρων
•    Κατοικιών

 11. Μονώσεις

Πότε απαιτείται;
Όταν τα υλικά των κατασκευών έχουν χάσει την ιδιότητά τους με αποτέλεσμα να υπάρχει διείσδυση νερού ή αέρα. Έτσι έχουμε αλλοίωση και υποβάθμιση της κατασκευής με αποτέλεσμα την επιβάρυνση της υγείας μας.

Διαδικασία
1.    Αυτοψία και καταγραφή από εξειδικευμένο μηχανικό
2.    Μελέτη επέμβασης
3.    Έκδοση αδείας (εάν απαιτείται)
4.    Υλοποίηση εργασιών
5.    Παράδοση του έργου

 

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

1.    Μονώσεις ταρατσών (θερμομόνωσης – υγρομόνωσης)
2.    Υγρασίες τοιχοποιίας
3.    Στεγανοποιήσεις πισινών, υπογείων, κ.λ.π.
4.    Θερμοπροσόψεις (ενεργειακή αναβάθμιση)


Επιπλέον παρέχουμε :
Εξειδικευμένο και έμπειρο εργατικό δυναμικό
Χρήση εξειδικευμένων υλικών
Οργάνωση και επίβλεψη εργασιών.
Ημερολόγιο έργου.
Λήψη φωτογραφιών σε κάθε στάδιο του έργου.
Παραλαβή εργασιών σε έντυπη και ψηφιακή μορφή.

 


 

12. Αρχιτεκτονική Κήπων

Η ΑκΜ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ κ ΣΙΑ ΟΕ έχει συμβάλει στην αναβάθμιση και διαμόρφωση μιας πλειάδας εξωτερικών χώρων που εκτείνεται από ιδιωτικά έργα έως και δημόσια έργα.

Διαδικασία
1.    Αποτύπωση χώρου
2.    Ανάλυση εδάφους (εάν απαιτείται)
3.    Επιλογή στυλ σε συνάρτηση με τον επιθυμητό προϋπολογισμό
4.    Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός
5.    Μελέτη και σχεδιασμός αρδευτικού συστήματος
6.    Παρουσίαση εναλλακτικών λύσεων

 

Προσφερόμενες Υπηρεσίες
Μελέτες Δημοσίου, επαγγελματικών χώρων, κατοικιών, Roof Gardens, πράσινων στεγών, φυτοδιακοσμητική εσωτερικού χώρου
Εξειδικευμένο αρχιτέκτονα τοπίου
Έμπειρους κηπουρούς
Αξιόπιστους προμηθευτές

 


 

13.    Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτηρίων

Σε ποιους απευθύνεται;

Στους ιδιοκτήτες κατοικιών χαμηλής ενεργειακής κατηγορίας χαμηλότερης ή ίσης της Δ με σκοπό να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους.

Λαμβάνουν Ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση έως και 60% για την οποία θα πρέπει να

 

Διαδικασία

1.    Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), σε περίπτωση που υπάρχει προσκομίζεται
2.    Αίτηση και απαραίτητα δικαιολογητικά σε συμβαλλόμενη τράπεζα
3.    Έλεγχος και έγκριση
4.    Υπογραφή της δανειακής σύμβασης
5.    Προκαταβολή 40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού
6.    Υλοποίηση εργασιών

 

Προσφερόμενες Υπηρεσίες
Η ΑκΜ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ κ ΣΙΑ ΟΕ είναι σε θέση να σας καλύψει τόσο από πλευράς των ενεργειακών επιθεωρήσεων και συμβούλου έργου όσο και από πλευράς υλοποίησης των επιλέξιμων παρεμβάσεων

 

Κόστος
Το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων καλύπτεται κατά 100% από το πρόγραμμα μετά την επιτυχή υλοποίηση του έργου.

Επιπλέον καλύπτεται και η δαπάνη αμοιβής συμβούλου έργου.

 


 

14. Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Τι είναι;

Είναι πιστοποίηση του ΥΠΕΚΑ στην οποία αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου (υπάρχουν 9 κατηγορίες, από Α+ έως Η) και οι συστάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

 

Πότε απαιτείται;
Στην ολοκλήρωση κατασκευής κάθε νέου ή ανακαινιζόμενου κτιρίου, την πώληση, την ενοικίαση, την ενεργειακή αναβάθμιση ή και ένταξης σε πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης

 

Διαδικασία
1.    Συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών από τον ιδιοκτήτη

•    Στοιχεία Οικοδομικής Άδειας για ακίνητα που έχουν κατασκευαστεί μετά τις 14/3/1983.
•    Νομιμοποιητικά έγγραφα τακτοποιήσεων ή ρυθμίσεων.
•    Αρχιτεκτονική κάτοψη του ακινήτου* (διαφορετικά με μια πολύ μικρή επιβάρυνση πραγματοποιούμε εμείς το απαιτούμενο σκαρίφημα).
•    Πλήρη στοιχεία όλων των ιδιοκτητών του ακινήτου.
•    Τίτλος ιδιοκτησίας.
•    Στοιχεία κτηματολογίου.
•    Φύλλο συντήρησης λέβητος.
•    Φύλλο συντήρησης κλιματισμού (για επαγγελματικά κτίρια).

 

Προαιρετικά Έγγραφα - Στοιχεία

•    Τοπογραφικό
•    Η/Μ Σχέδια & Μελέτες (π.χ. θερμομόνωσης)
•    Τιμολόγια Ενεργειακών Καταναλώσεων (ΔΕΗ, Κοινόχρηστα)
•    Ισχύς Κλιματιστικών

 

2.    Αυτοψία για την συλλογή συμπληρωματικών στοιχείων
3.    Φωτογράφηση.
4.    Επεξεργασία – αξιολόγηση των δεδομένων με τη χρήση εγκεκριμένου και πιστοποιημένου λογισμικού.
5.    Έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού με συστάσεις προς τον ιδιοκτήτη για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου του.

 

Προσφερόμενες Υπηρεσίες
Διαθέτουμε έμπειρο ενεργειακό επιθεωρητή
Παράδοση εντός 3 εργάσιμων ημερών
Παράδοση σε έντυπη και ψηφιακή μορφή.

 


 

15. Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου
Τι είναι;

Είναι ολοκληρωμένος φάκελος με την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του κτηρίου και των αδειών του, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μεταβολών του, κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής του κτηρίου. Ο φάκελος ολοκληρώνεται με το Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου (Π.Π.Τ.Κ) και φυλάσσεται από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων.

 

Πότε απαιτείται;
Βάσει του νέου νόμου 4495/2017, είναι υποχρεωτικό και αφορά όλα τα ακίνητα της χώρας (με άδεια ή χωρίς) και με πενταετή προθεσμία ολοκλήρωσης.

 

Διαδικασία
1.    Ανάθεση μηχανικού
2.    Αυτοψία στο ακίνητο
3.    Συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών από τον ιδιοκτήτη
α)  το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου, με τις αναθεωρήσεις της,
β)  τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια,
γ)  το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού,
δ)  το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί,
ε)  δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων,
στ) τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο στην πραγματική του κατάσταση όταν αυτή δεν προκύπτει από τα στοιχεία των περιπτώσεων α΄, β΄ και ε΄,
ζ)  το δελτίο δομικής τρωτότητας και τη μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 99,
η)  τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, (εφόσον απαιτούνται)

4.    Αίτηση στο Σύστημα
5.    Συμπλήρωση των στοιχείων του Πιστοποιητικό Πληρότητας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του Κτιρίου.
6.    Έκδοση κωδικών Πιστοποιητικού Πληρότητας Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του Κτιρίου.

 

Προσφερόμενες Υπηρεσίες
ΔΩΡΕΑΝ αυτοψία για εκτίμηση του κόστους της διαδικασίας.
Εξειδικευμένους και έμπειρους μηχανικούς
Παρακολούθηση και ενημέρωσής σας για τα στάδια της διαδικασίας.
Παραλαβή φακέλου σε έντυπη και ψηφιακή μορφή.

 


 

Τι είναι το εκτοξευμένο σκυρόδερμα (gunite)

Το εκτοξευμένο σκυρόδεμα ή gunite όπως αλλιώς ονομάζεται, είναι ένας τύπος σκυροδέματος υψηλής αντοχής που εφαρμόζεται με εκτόξευση υπό υψηλή πίεση. Η εκτόξευσή του γίνεται με ένα ακροφύσιο, την απόληξη της σωλήνας μεταφοράς του σκυροδέματος.

Κατά την εκτόξευσή του, δημιουργεί μια στρώση σκυροδέματος, επάνω σε μια υπάρχουσα επιφάνεια με υψηλή περιεκτικότητα σε τσιμέντο και άλλα αδρανή υλικά. Η εκτόξευση επιτυγχάνει όχι μόνο την επιστρωμάτωση κατακόρυφων και υπό κλίση επιφανειών αλλά και την πολύ δυνατή πρόσφυση με το υφιστάμενο σκυρόδεμα.

Με την χρήση του επιτυγχάνεται η στατική ενίσχυση ενός στοιχείου, η σφράγιση για αποφυγή περαιτέρω διάβρωσης λόγω έκθεσής του σε νερό ή υγρασία. Χρησιμοποιείται κυρίως για ενίσχυση σημαντικών προβλημάτων σε φέροντα στοιχεία κτιρίων, σήραγγες ή σημεία δύσκολης πρόσβασης.

 

 

Τρόποι εφαρμογής εκτοξευμένου σκυροδέματος

Εφαρμογή με Ξηρή Ανάμιξη
Το σκυρόδεμα παρασκευάζεται επί τόπου στο εργοτάξιο. Τα συστατικά αναμιγνύονται και μπαίνει στην μηχανή εκτόξευσης. Η απαραίτητη ποσότητα νερού, προστίθεται αμέσως πριν την εκτόξευση.

 

Εφαρμογή με Υγρή Ανάμιξη
Σε αυτήν την περίπτωση η ανάμιξη γίνεται σε μονάδα παραγωγής σκυροδέματος με τα ξηρά συστατικά και το νερό και έρχεται έτοιμο στο εργοτάξιο. Ορισμένες φορές προστίθενται ειδικά πρόσμικτα όπως επιταχυντής, επιβραδυντής πήξης, ίνες από χάλυβα, προπυλένιο ή γυαλί για να μην δημιουργηθούν ρηγματώσεις στην διαδικασία πήξεως.

Το εκτοξευμένο σκυρόδεμα σε τιμή υπολογίζεται ανάλογα με το πάχος επίστρωσης, ενώ για την εφαρμογή του είναι απαραίτητος ο εξονυχιστικός καθαρισμός της επιφάνειας κάλυψης.

Η εταιρία μας δραστηριοποιείται στον κλάδο των κατασκευών αλλά και των ανακαινίσεων, προσόψεων, διαμερισμάτων, κατοικιών, επαγγελματικών και βιομηχανικών χώρων,  καλύπτοντας όλο το φάσμα των εργασιών που απαιτούνται ώστε να επιτυγχάνουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα, συνδυασμένο με την κατασκευαστική αρτιότητα για οποιοδήποτε έργο δόμησης ή ανακατασκευής.

 

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία σας ή τυχόν παρατηρήσεις σας, με σκοπό πάντα την βελτίωση των παροχών μας.