2622028376 Καραϊσκάκη 22, Αμαλιάδα, Ηλείας alex.manolopulos@gmail.com

  

Αλέξανδρος Μανωλόπουλος & συνεργάτες
ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ


 

 

Α.  Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την μεταβίβαση ή ενοικίαση κάθε ακινήτου άνω των 50 m2  είναι απαραίτητο να προηγηθεί η Ενεργειακή επιθεώρηση από πιστοποιημένο ενεργειακό επιθεωρητή και η έκδοση του απαραίτητου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)


Η "Αλέξανδρος Μανωλόπουλος & συνεργάτες",  αναλαμβάνει την έκδοση του απαραίτητου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α) σε όλο τον νομό Ηλείας, άμεσα και υπεύθυνα.

 

Έχοντας το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) στα χέρια σας:

 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την μεταβίβαση ή ενοικίαση κάθε ακινήτου άνω των 50 m2  είναι απαραίτητο να προηγηθεί η Ενεργειακή επιθεώρηση από πιστοποιημένο ενεργειακό επιθεωρητή και η έκδοση του απαραίτητου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)

 

Η "Αλέξανδρος Μανωλόπουλος & συνεργάτες",  αναλαμβάνει την έκδοση του απαραίτητου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α) σε όλο τον νομό Ηλείας, άμεσα και υπεύθυνα.

Έχοντας το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) στα χέρια σας:

 

 


 

Τι πρέπει να προσκομίσει ο ιδιοκτήτης στον επιθεωρητή (σε αντίγραφα) για να γίνει η επιθεώρηση:

 

Κτίρια που η οικοδομική άδεια είναι πριν το 1980

 

Κτίρια που η οικοδομική άδεια είναι από το 1980 εως το 1985

 

Κτίρια που η οικοδομική άδεια είναι μετά το 1985

 


  Β. Νομιμοποιηση Αυθαιρέτων Γιατί να Νομιμοποιήσω το Αυθαίρετό μου

 

Ποιά είναι η Διαδικασία:

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας είτε τηλεφωνικά, είτε ηλεκτρονικά στο e-mail μας , για ΔΩΡΕΑΝ αυτοψία και εκτίμηση.